Καθαρισμός & Ενδυνάμωση Αυρικού Πεδίου / Chakra Balancing

Καθαρισμός & Ενδυνάμωση Αυρικού Πεδίου 

Chakra Balancing

 

Εξισορρόπηση του ενεργειακού πεδίου, αποφόρτιση των αρνητικών ενεργειών και τόνωση της ζωτικής ενέργειας


Διαρκεια / τιμεσ
Καθαρισμός & Ενδυνάμωση Ενεργειακού Πεδίου
  Chakra Ballancing  € 35 / 60′

 

Διαβάστε περισσότερα

it's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Tumblr