Ο χειρότερος εχθρός μας… Οι σκέψεις μας

Τι είναι αυτό που κάνει τον τρόπο που σκεφτόμαστε τόσο σημαντικό?

Είναι ευρέως γνωστό ότι η συμπεριφορά μας επηρεάζεται από τον τρόπο σκέψης μας, τι είναι όμως αυτό που το προκαλεί?

Συνήθως είναι πολύπλοκή η πρακτική εφαρμογή της σκέψης μας σχετικά με την συμπεριφορά μας.  Μια από της κλασσικές εκφράσεις που χρησιμοποιούμε είναι ότι λειτουργούμαι και σκεφτόμαστε πιο πολύ με το συναίσθημα παρά με το νου. Με την έκφραση αυτή συνήθως εννοούμε ότι κάποιες φορές στηριζόμαστε πιο πολύ στο συναίσθημα και κατά επέκταση σφάλουμε και κάποιες άλλες στο συνειδητό νου όποτε και πράττουμε το σωστό. Το συναίσθημα όμως μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα? Και πως ακριβώς ορίζουμε τη λογική?

 

it's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Tumblr