Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Ολιστικού Μασάζ

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικό Σεμιναρίου Ολιστικού Σεμιναρίου

 

 

Δεκέμβριος

Παρασκευή 01 Σάββατο 02 & Κυριακή 03 Δευτέρα 04

 


 

Ιανουάριος
Παρασκευή 19 Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Δευτέρα 22


 

Φεβρουάριος
Παρασκευή 16 Σάββατο 17 Κυριακή 18 Δευτέρα 19

 


Μάρτιος

Παρασκευή 16 Σάββατο 17 Κυριακή 18 Δευτέρα 19


 

Απρίλιος

Παρασκευή 13 Σάββατο 14 Κυριακή 15 Δευτέρα 16

 


Μάιος

Παρασκευή 11 Σάββατο 12 Κυριακή 13 Δευτέρα 14


 

Ιούνιος

Παρασκευή 08 Σάββατο 09 Κυριακή 10 Δευτέρα 11

 


Σεπτέμβριος

Παρασκευή 14 Σάββατο 15 Κυριακή 16 Δευτέρα 17

 


Οκτώβριος
Παρασκευή 12 Σάββατο 13 Κυριακή 14 Δευτέρα 15

 


Νοέμβριος
Παρασκευή 09 Σάββατο 10 Κυριακή 11 Δευτέρα 12

 


Δεκέμβριος
Παρασκευή 07 Σάββατο 08 Κυριακή 09 Δευτέρα 10

 

it's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Tumblr