Μουσικοθεραπεία

Θεραπευτικοί Στόχοι Της Μουσικοθεραπείας

Οι θεραπευτικοί στόχοι στη μουσικοθεραπεία διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου, ενθαρρύνοντας θετικές αλλαγές στην συμπεριφορά με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Συνεχίστε την ανάγνωση του «Μουσικοθεραπεία»

it's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Tumblr