Αύρα

Τι είναι η αύρα? 

Η αύρα είναι το κέλυφος της λεπτής ενέργειας που περιβάλλει κάθε ζωντανό και άψυχο αντικείμενο στον πλανήτη.

Οι αύρες είναι ενεργειακά πεδία που φέρουν ένα όγκο πληροφοριών για εμάς. Συνιστάται από πολύ λεπτή ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, η οποία είναι εύκολα ορατή στα άτομα με διόραση.

Ωστόσο, όλοι μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας και να αφυπνίσουμε το χάρισμα της διορατικότητας.

Ποιες είναι οι στιβάδες της αύρας? 

Υπάρχουν κάποιες διαφωνίες σχετικά με τον αριθμό των στιβάδων σε μια ανθρώπινη αύρα, αλλά γενικά συμφωνείται ότι είναι εφτά.

Κάθε στιβάδα έχει λεπτότερη ενέργεια και δονείται σε υψηλότερη συχνότητα από την προηγούμενη. Επομένως, η πυκνότερη στιβάδα της αύρας, που αποκαλείται “αιθέριο σώμα”, είναι πιο κοντά στο σώμα, ενώ η λεπτότερη στιβάδα, που ονομάζεται “κεθερικό ιχνάριο”, βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόσταση από αυτό.

Παρόλο που οι στιβάδες μπορεί να φαίνονται ξεχωριστές η μία από την άλλη, η καθεμία επικαλύπτει εν μέρει εκείνη ή εκείνες που βρίσκονται από κάτω της.

Ο συντονισμός με την αύρα? 

Η αύρα σας έχει ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Μπορείτε να το εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας να γίνει ευαίσθητος σε αυτό το πεδίο, και ως εκ τούτου να έχει επίγνωση όταν κάποιος ή κάτι διεισδύει στην αύρα σας.

Αυτό είναι βασικό στον παραψυχολογικό κόσμο, όταν θα συντονίζεστε διαρκώς με την αύρα σας για να αποκομίσετε εντυπώσεις και αισθήσεις σχετικά με τι συμβαίνει γύρω σας.

Παρόλο που μπορεί να φαντάζεστε ότι το υλικό σώμα σας επηρεάζει την αύρα σας, στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο.

Τα άτομα με το χάρισμά της διόρασης έχουν περιγράψει πως σχηματίζονται πρώτα οι στιβάδες της αύρας, δημιουργώντας έτσι ένα πατρόν, για να το αντιγράψουν τα σωματικά κύτταρα.

Οποιεσδήποτε ασθένειες αναπτύσσουμε, θα εμφανιστούν πρώτα στην αύρα μας ως μπλοκαρίσματα νοητικής ή συναισθηματικής ενέργειας. 

Εάν δεν είμαστε σε θέση να τις μεταστρέψουμε, θα αρχίσουν στο τέλος να επηρεάζουν και το υλικό μας σώμα.

 

it's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Tumblr
Tumblr