Πρόγραμμα Σεμιναρίου Ρέικι Α’ Βαθμού 2018

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Εκπαιδευτικού Παραδοσιακού Ουσούι Ρέικι Ριόχο Α’ Βαθμού

12 ώρες Εκπαίδευσης / 12:00 – 18:00

 

Σάββατο 03 & Κυριακή 04 2017

Σάββατο 09 & Κυριακή 10 2017


 

Σάββατο 13 & Κυριακή 14 2018

Σάββατο 27 & Κυριακή 28 2018

 


 

Σάββατο 10 & Κυριακή 11 2018

Σάββατο 24 & Κυριακή 25 2018


 

Σάββατο 10 & Κυριακή 11 2018

Σάββατο 24 & Κυριακή 25 2018


 

Σάββατο 07 & Κυριακή 08 2018

Σάββατο 21 & Κυριακή 22 2018


Σάββατο 05 & Κυριακή 06 2018

Σάββατο 19 & Κυριακή 20 2018


Σάββατο 02 & Κυριακή 03 2018

Σάββατο 16 & Κυριακή 17 2018


 

Σάββατο 08 & Κυριακή 09 2018

Σάββατο 22 & Κυριακή 23 2018


Σάββατο 06 & Κυριακή 07 2018

Σάββατο 20 & Κυριακή 21 2018


Σάββατο 03 & Κυριακή 04 2018

Σάββατο 17 & Κυριακή 18 2018


Σάββατο 01 & Κυριακή 02 2018

Σάββατο 15 & Κυριακή 16 2018

 

it's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Tumblr
Tumblr