Πρόγραμμα Σεμιναρίων 2018 – Ρεικι Β’ Βαθμού

Πρόγραμμα Σεμιναρίων 2018

Παραδοσικού Ουσούι Ρέικι Ρυόχο Β’ Βαθμού

 

 

Σάββατο 25 & Κυριακή 26 2017


Σάββατο 16 & Κυριακή 17 2017

 


 

Σάββατο 06 & Κυριακή 07 2018

Σάββατο 20 & Κυριακή 21 2018


 

Σάββατο 03 & Κυριακή 04 2018

Σάββατο 17 & Κυριακή 18 2018


 

Σάββατο 03 & Κυριακή 04 2018

Σάββατο 17 & Κυριακή 18 2018


Σάββατο 14 & Κυριακή 15 2018

Σάββατο 28 & Κυριακή 29 2018

 


 

Σάββατο 12 & Κυριακή 13 2018

Σάββατο 26 & Κυριακή 27 2018


 

Σάββατο 09 & Κυριακή 10 2018

Σάββατο 23 & Κυριακή 24 2018


 

Σάββατο 15 & Κυριακή 16 2018
Σάββατο 29 & Κυριακή 30 2018


 


Σάββατο 13 & Κυριακή 14 2018
Σάββατο 27 & Κυριακή 28 2018


Σάββατο 10 & Κυριακή 11 2018
Σάββατο 24 & Κυριακή 25 2018


Σάββατο 08 & Κυριακή 09 2018
Σάββατο 29 & Κυριακή 30 2018

 

it's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Tumblr
Tumblr