Πρόγραμμα Σεμιναρίων 2018 – Reiki Master Practitioner & Teacher

Πρόγραμμα Σεμιναρίων 2018

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Παραδοσιακού 

Usui Reiki Master Practioner & Teacher

 

Παρασκευή 15 Σάββατο 16 & Κυριακή 17

Δευτέρα 18 Τρίτη 19 Τετάρτη 20 Πέμπτη 21 2017

 


 

Παρασκευή 19 Σάββατο 20 & Κυριακή 21

Δευτέρα 22 Τρίτη 23 Τετάρτη 24 Πέμπτη 25


 

Παρασκευή 16 Σάββατο 17 Κυριακή 18

Δευτέρα 19 Τρίτη 20 Τετάρτη 21 Πέμπτη 22


 

Παρασκευή 16 Σάββατο 17 Κυριακή 18

Δευτέρα 19 Τρίτη 20 Τετάρτη 21 Πέμπτη 22

 


Παρασκευή 13 Σάββατο 14 Κυριακή 15

Δευτέρα 16 Τρίτη 17 Τετάρτη 18 Πέμπτη 19

 


Παρασκευή 11 Σάββατο 12 Κυριακή 13

Δευτέρα 14 Τρίτη 15 Τετάρτη 16 Πέμπτη 17

 


Παρασκευή 08 Σάββατο 09 Κυριακή 10

Δευτέρα 11 Τρίτη 12 Τετάρτη 13 Πέμπτη 14


 

Παρασκευή 14 Σάββατο 15 Κυριακή 16

Δευτέρα 17 Τρίτη 18 Τετάρτη 19 Πέμπτη 20

 


 

Παρασκευή 12 Σάββατο 13 Κυριακή 14

Δευτέρα 15 Τρίτη 16 Τετάρτη 17 Πέμπτη 18

 


Παρασκευή 09 Σάββατο 10 Κυριακή 11

Δευτέρα 12 Τρίτη 13 Τετάρτη 14 Πέμπτη 15

 


Παρασκευή 07 Σάββατο 08 Κυριακή 09

Δευτέρα 10 Τρίτη 11 Τετάρτη 12 Πέμπτη 13

 

 

it's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Tumblr
Tumblr