Καρμικός Καθαρισμός

 

Τι είναι το Κάρμα :

Η λέξη Κάρμα είναι σανσκριτική και σημαίνει δράση. Κατά τον Ινδουισμό, το κάρμα αναφέρεται στην έννοια του νόμου της σχέσεως μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος, προσδιορίζοντας ότι κάθε πράξη είναι αποτέλεσμα αιτίας του παρελθόντος και ταυτόχρονα αιτία άλλων πράξεων που θα ακολουθήσουν στο μέλλον.

Συνεχίστε την ανάγνωση του «Καρμικός Καθαρισμός»

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Tumblr